niePEŁNOSPRAWNY turysta

niePEŁNOSPRAWNY turysta

Czym jest oszustwo ubezpieczeniowe

„Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia [...]

...